محیط زیست پایدار

رعایت نكات محیط زیست در ماهیگیری بسیار مهم و ضروری است و تاثیر زیادی در رشد ازدیاد ماهیان و حفظ موارد طبیعی داشته كه همه ی این عوامل باعث می شود كه ما همیشه دریایی خوب و محیط زیستی پایدار داشته باشیم.

یك ماهیگیر كه هدف او صید ماهی است به این معنا نیست كه فقط در حفظ و نگهداری ماهیان كوشا باشد و مواردی دیگر مثل از بین بردن مرجان ها و یا صخره های دریایی برای او اهمیتی نداشته باشد، بلکه همه ی این موارد بصورت زنجیره ای به هم متصل هستند كه در صورت اختلال در یكی از این موارد، بصورت طبیعی شاهد شروع از بین رفتن ماهیان خواهیم بود.

یك ماهیگیر ماهی كوچكی را در آب رها می كند كه بزرگتر شود و بعد آن را صید كند ولی غافل از این كه این ماهی نیاز به پناه گاهی صخره ای و دریایی زلال و محیطی تمیز جهت رشد دارد. بصورت طبیعی و غریزی ماهیان در میان صخره ها و مرجان ها بیشتر هستند و سلسله غذائی از آنجا شروع می گردد. پس یك ماهیگیر برای حفظ ماهیان از وسایل ماهیگیری مناسب و دوستدار طبیعت استفاده می كند، تا محیط زیستی پایدار داشته باشد و می بایست در جهت حفظ منابع برای نسل های آینده تلاش كند.

تغییرات دما و ماهیان

تغییرات دما و ماهیان در سال های اخیر علاوه بر صید های بی رویه و روش های صید غیر مجاز که باعث کم شدن ماهیان شده است . گرم شدن آب ها نیز باعث اختلال در اکوسیستم دریاها و از بین رفتن مرجانها و بستر سخره ای دریاها که باعث تصفیه کردن دریاها و پناهی برای رشد ماهیان و تامین سلسله غذایی ماهیان می باشد تاثیر زیادی بر تعداد ماهیان ...
مطالعه

نکات ایمنی دریا نوردی

نکات ایمنی دریا نوردی برای ماهیگیری در اعماق حتماً نیازبه قایق دارید با این حال شما علاوه بر ماهیگیری سوار قایق می شوید و به نقاط مختلف دریا می روید برای حفظ سلامتی خود و همراهان شما نیاز به آشنایی و رعایت نکات ایمنی دریانوردی هستید اگر شما قصد ناخدایی و هدایت قایق را دارید اوایل شما باید گواهی نامه قایق رانی و آموزش های جانبی دریانوردی را گذرانده باشید ...
مطالعه

نکات ایمنی در ماهیگیری

برای آماده شدن برای ماهیگیری باید نکات ایمنی را رعایت کنیم. آمادگی کامل داشته باشیم. قبل از رفتن به ماهیگیری به خانواده خود اطلاع دهیم. برای رفتن ماهیگیری بر روی پلها سخره ها و قایق حتماً از جلیقه نجات استفاده کنید. در شب از چراغ های مخصوص ماهیگیری استفاده کنید. در موقع ماهیگیری فاصله دو ماهیگیر کنار هم را رعایت کنید.  با ماهیان باید آشنایی کامل داشته باشید.  سعی کنیم ...
مطالعه

تاثیر جزر و مد دریا در ماهیگیری

جزر و مد دریاها از ظواهر طبیعی که در اقیانوسها و دریاها و در دو مرحله اتفاق می افتد مد دریا ارتفاع تدریجی در سطح دریاها و جزر دریا پایین آمدن سطح دریا بصورت تدریجی که در اثر جاذبه ماه و خورشید اتفاق می افتد که در ساحل با خشک شدن دریا و بالا آمدن سطح دریا و در اعماق با جریانهای زیاد که این ظاهره ها وقت های خوبی ...
مطالعه

انتخاب وسایل ماهیگیری

برای اینکه ما از ماهیگیری لذت ببریم و آن را بصورت صحیح ورزشی و سالم انجام دهیم باید در انتخاب وسایل دقت کنیم و در صورتی که در این مورد تجربه ای نداشته باشید از ماهیگیران دیگر برای انتخاب وسایل مشورت کنید. برای انتخاب وسایل اول باید روش ماهیگیری مورد نظر را مشخص کنید چون که برای هر روش ماهیگیری وسایل خاص دارد. چوب ها در طول های مختلف چرخ ...
مطالعه