نحوه زدن قلاب به طعمه
June 16, 2018
تاثیر جزر و مد دریا در ماهیگیری
June 16, 2018

برای اینکه ما از ماهیگیری لذت ببریم و آن را بصورت صحیح ورزشی و سالم انجام دهیم باید در انتخاب وسایل دقت کنیم و در صورتی که در این مورد تجربه ای نداشته باشید از ماهیگیران دیگر برای انتخاب وسایل مشورت کنید. برای انتخاب وسایل اول باید روش ماهیگیری مورد نظر را مشخص کنید چون که برای هر روش ماهیگیری وسایل خاص دارد. چوب ها در طول های مختلف چرخ ها در احجام و کارایی مختلف و نخ ها و قلاب ها در سایزهای متفاوت که در انتخاب وسایل باید با آنها آشنایی کامل داشته باشیم.